Erstatning

Erstatning og skader

Skulle der mod forventning opstå skader på ejendom, service eller inventar mm.,

SKAL dette senest ved nøgleaflevering, meddeles til en af Forsamlingshusets hørende personer.

Skaden tages op til vurdering og evt. kontant opgørelse.

Derefter vil disse skader udbedres af håndværkere for lejers regning.

tjaereby3