Faciliteter

Lokaler og faciliteter

Her finder du informationer om vores lokaler og faciliteter.

Har du brug for yderligere detaljerede tegninger, andre eksempler på bordopstillinger eller andet, er du meget velkommen til at kontakte Peter.

Her har vi en tegning over husets forskellige lokaler, indretning og indgange.

Hele Tjæreby Forsamlingshus er handicapvenligt og der er adgang til alle rum for kørestolsbrugere. 

hustegning