Lejebetingelser

Lejebetingelser for Tjæreby Forsamlingshus

Generelt

Tjæreby Forsamlingshus drives som et nøglehus.
Der er IKKE inkluderet mad, servering m.m. Men vi har gode kontakter som vi rigtig
gerne henviser til. Så skal du blot spørge os når du lejer huset.

Reservation & bekræftelse

Når du har modtaget underskrevet lejekontrakt pr. mail fra os, så er din reservation bekræftet fra vores side.

Når du har indbetalt depositum inden for 8 dage, er reservationen endegyldig, og du bekræfter samtidig at have modtaget lejekontrakt + lejebetingelser. Depositum tilbagebetales efter godkendt tilbagelevering af huset.

Der indgås kun aftale med myndige personer (over 18 år)

Huset udlejes IKKE til ungdomsfester og til nytårsaften.

Afbestilling

Ved afbestilling af forsamlingshuset senere end 2 måneder før udlejningsdatoen
anses depositum som mistet.

Priser & betaling

Indbetaling af depositum skal ske SENEST 8 DAGE efter indgået aftale. Husk at skrive navn + lejeperiode i din overførsel.

Depositum indbetales på kontonummer: 6150-139649 (Sparekassen Sjælland)

Betaling af leje skal være sket senest 30 dage inden lejeperiodens start på samme kontonummer (6150-139649 (Sparekassen Sjælland)).

Inkluderet i leje:

  • Rengøring
  • Viskestykker + håndklæder
  • Karklude
  • Toiletpapir


Indeksregulering

Tjæreby forsamlingshus forbeholder sig ret at ændre indgået lejepris hvis denne ligger mere end ét år efter indgået aftale. Lejer vil som minimum blive orienteret om denne ændring via mail.

Rengøring & aflevering af huset

Rengøring af huset er indeholdt i lejen. Huset skal efterlades pænt og rydeligt.

Køkkenet:

Køkkengrej, service m.m. rengøres og stilles på plads.
Opvaskemaskine tømmes for vand + risten renses.

Aflevering af nøgle efter endt lejeperiode skal ske ved overlevering til
bestyrelsesmedlem, medmindre anden aftale er indgået.

Opvaskemaskine

Intro til brug af opvaskemaskine i køkkenet gives ved udlevering af nøgle.

Det er vigtigt at denne intro følges.

Ved hærværk eller forkert brug af maskinen drages lejer til økonomisk ansvar.

Udenomsarealer

Det er som udgangspunkt tilladt at bruge græsplænen, da den tilhører forsamlingshuset. Det skal dog meddeles når du lejer huset, hvad du påtænker at bruge græsplænen til (Det skal du da vi er underlagt nogle regler og restriktioner for brug af denne)

Erstatning

Er der sket skade på huset eller materiale i huset SKAL dette meddeles ved tilbagelevering af nøgle.

Skader udbedres altid for lejers regning og af godkendt håndværker.

Bortkommet og ituslået service afregnes med 25,- pr. del.

Ordensregler

❌ Det er ikke tilladt at ryge i forsamlingshuset (Heller ikke e-cigaretter m.m.)

❌ Tag hensyn til naboerne.

❌ Stå ikke på borde og stole

❌ Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri eller lignende, uden myndighedernes
skriftlige tilladelse. (Lejer skal selv sørge for tilladelse) Huset skal ligeledes
informeres.

Forsikring

Tjæreby Formalingshus er naturligvis underlagt de lovpligtige forsikringer.

Klager og fejl

Eventuelle klager over rengøring eller andet i huset skal indgives til bestyrelsen
inden ibrugtagelse af huset.

Skulle der mod forventning opstå tekniske problemer, så kan bestyrelsen kontaktes.
Telefonliste hænger i køkkenet.