Bordopstillinger

Eksempler på opdækning med runde borde.

Her er nogle eksempler på hvordan man kan dække op med de runde borde. Der er næsten kun fantasien der afgør hvordan du dækker op. Det afhænger også helt af hvor mange gæster I bliver. Om der skal være plads til musik eller anden underholdning. Om maden skal serveres ved bordene, eller det er buffet o.s.v.

Tegninger

Her er nogle eksempler på opstilling af borde. Godt nok nogle indscannede tegninger, af ældre dato, udfærdiget af daværende Brandinspektør i Skælskør kommune. Men indtil vi får lavet nye tegninger, fungerer de som inspiration og giver et indtryk af hvor meget eksempelvis 224 personer fylder.